BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Birleşmiş Milletler gibi belde: AMBAR

Birleşmiş Milletler gibi belde: AMBAR

Di­yar­ba­kır’ın Bis­mil il­çe­si­ne bağ­lı Am­bar bel­de­sin­de, farklı bölgelerden insanlar yıl­lar­dır ba­rış için­de bir­lik­te ya­şı­yor.Di­yar­ba­kır’ın Bis­mil il­çe­si­ne bağ­lı Am­bar bel­de­sin­de, farklı bölgelerden insanlar yıl­lar­dır ba­rış için­de bir­lik­te ya­şı­yor. 1938’de Bul­ga­ris­tan’dan ge­len göç­le­re sah­ne olan bel­de, ve­rim­li ta­rım­sal alan­la­ra sa­hip ol­ma­sı se­be­biy­le Kars, Er­zu­rum, Bin­göl, Trab­zon ve Muş’tan göç al­dı. Yıllardır birlikte yaşayan halk etle tırnak gibi oldu. Am­bar Be­le­di­ye Baş­ka­nı Feh­mi Kar­de­şoğ­lu, “Burada kimin nereden geldiğine bakılmıyor. Bü­tün Tür­ki­ye’ye ses­le­ni­yo­rum. Kar­deş­çe bir or­tam­dan na­sıl ya­şan­dı­ğı­nı gör­mek is­te­yen­le­ri Am­bar’a da­vet ediyorum” diye konuştu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT