BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Casio’dan şık ve fonksiyonel saat

Casio’dan şık ve fonksiyonel saat

Ca­si­o, fonk­si­yo­nel­li­ği şık­lık ile bü­tün­leş­ti­ren She­en se­ri­si­nin ye­ni mo­del­le­ri­ni pi­ya­sa­ya sun­du.Ca­si­o, fonk­si­yo­nel­li­ği şık­lık ile bü­tün­leş­ti­ren She­en se­ri­si­nin ye­ni mo­del­le­ri­ni pi­ya­sa­ya sun­du. Er­sa gü­ven­ce­siy­le be­ğe­ni­ye su­nu­lan Ca­si­o She­en ko­lek­si­yo­nu, yı­lın en trend ta­sa­rım­la­rı­na sa­hip mo­del­le­ri­nin tü­ke­ti­ci­ler­den il­gi gör­me­si bek­le­ni­yor. Fonk­si­yo­nel, şık, trend gi­bi özel­lik­le­ri bir ara­da su­nan Ca­si­o She­en se­ri­sin­de yer alan mo­del­ler, ışıl­tı­lı taş­lar­dan olu­şan ka­sa­ya sa­hip. Kad­ran ile bü­tün­le­şen ışıl­tı­lı ka­sa, şık bir gö­rü­nüm ka­za­nı­yor. Ta­sa­rı­mın­da­ki şık­lı­ğın ya­nı sı­ra 3 yıl pil öm­rü­ne sa­hip bu çok özel mo­del­ler, Ca­si­o sa­at ba­yi­le­rin­den te­min edi­le­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT