BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gözü kupada

Gözü kupada

Sü­per Lig’in li­de­ri Be­şik­taş, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da ilk ran­de­vu­su­na çı­kı­yor. E­vin­de An­tal­yas­por’u mi­sa­fir e­de­cek o­lan si­yah-­be­yaz­lı­lar­da he­def g­rup maç­la­rı­na 3 pu­an­la baş­la­mak.BEŞİKTAŞ’TA HEDEF 3 PUAN ­Sü­per Lig’in li­de­ri Be­şik­taş, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da ilk ran­de­vu­su­na çı­kı­yor. E­vin­de An­tal­yas­por’u mi­sa­fir e­de­cek o­lan si­yah-­be­yaz­lı­lar­da he­def g­rup maç­la­rı­na 3 pu­an­la baş­la­mak. Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da da id­di­a­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li, “Se­zon so­nun­da ta­raf­ta­rı­mı­za i­ki ku­pa he­di­ye et­mek is­ti­yo­ruz. An­tal­ya ga­li­bi­ye­ti, Kay­se­ri ma­çı ön­ce­sin­de de mo­ral o­la­cak” de­di. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­nın son i­ki haf­ta­da sa­ha­ya sür­dü­ğü kad­ro­yu boz­mak is­te­me­di­ği öğ­re­ni­lir­ken, üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu ge­çi­ren Del­ga­do’nun yerine Ser­dar Öz­kan’ın gö­rev al­ma­sı bek­le­ni­yor. > Cem BAŞARANER FORTİS Türkiye Kupası, A Grubu maçı >> BEŞİKTAŞ Rüş­tü İb­ra­him To­ra­man ­Za­po­tocny ­Si­vok ­Ser­dar Kur­tu­luş ­Cis­se Serdar Özkan İb­ra­him Ü­zül­mez ­Ho­los­ko ­Nob­re ­Tel­lo ­Sa­kat: Gök­han Zan Ce­za­lı: Yok >> ANTALYA ­Ö­mer ­Va­hap ­Yal­çın ­Re­cep ­Şe­nol Er­tuğ­rul Ab­dul­lah ­Se­dat ­Kor­han A­li Zi­to­u­ni D­ji­e­ho­u­a Sa­kat: Bu­rak Tok Ce­za­lı: Yok S­TAT: BJK İ­nö­nü SA­AT: 20.00 HA­KEM­LER: Öz­güç Tür­kalp, Öz­gür Çe­ti­ner, Hü­se­yin Fi­dan, 4.ha­kem: Me­sut Ça­rık > ­Lig TV nak­len
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT