BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sulama kanalına düşen çocuk öldü

Sulama kanalına düşen çocuk öldü

Os­ma­ni­ye’nin Cev­de­ti­ye bel­de­sin­de tar­la­da fıs­tık top­la­dık­tan son­ra el­le­ri­ni yık­mak is­te­yen 9 ve 10 ya­şın­da­ki iki kız kar­deş su ka­na­lı­na düş­tü.Os­ma­ni­ye’nin Cev­de­ti­ye bel­de­sin­de tar­la­da fıs­tık top­la­dık­tan son­ra el­le­ri­ni yık­mak is­te­yen 9 ve 10 ya­şın­da­ki iki kız kar­deş su ka­na­lı­na düş­tü. Ka­na­la dü­şen kar­deş­ler­den 10 ya­şın­da­ki Na­zi­fe va­tan­daş­lar­ca kur­ta­rı­lır­ken, 9 ya­şın­da­ki As­lı İn­ce bo­ğul­du. As­lı İn­ce’nin ce­se­di Ada­na Si­vil Sa­vun­ma Ara­ma ve Kur­tar­ma Bir­lik ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bu­lu­nur­ken, olay ye­ri­ne ge­len ba­ba Os­man İn­ce (60) ile kar­deş­le­ri si­nir kriz­le­ri ge­çir­di. Ce­set otop­si ya­pıl­mak üze­re Os­ma­ni­ye Dev­let Has­ta­ne­si mor­gu­na kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT