BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 1026 metre derinlikte gezi

1026 metre derinlikte gezi

Yük­sek­lik­ten ve ka­ran­lık­tan kor­ku­yor­sa­nız bu­ra­ya yak­laş­ma­yın. Çün­kü Çin’in Ti­an Xing ka­sa­ba­sı­nın ya­kın­la­rın­da­ki bu va­di, ye­rin 1026 met­re al­tın­da ve için­de her an bir süp­riz­le kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz.Yük­sek­lik­ten ve ka­ran­lık­tan kor­ku­yor­sa­nız bu­ra­ya yak­laş­ma­yın. Çün­kü Çin’in Ti­an Xing ka­sa­ba­sı­nın ya­kın­la­rın­da­ki bu va­di, ye­rin 1026 met­re al­tın­da ve için­de her an bir süp­riz­le kar­şı­la­şa­bi­lir­si­niz. Dün­ya­nın en de­rin dör­dün­cü va­di­si, ulus­la­ra­ra­sı bir ekip ta­ra­fın­dan keş­fe­dil­miş. Ekip, va­di­nin di­bi­ne ine­bil­mek için çok uzun uğ­raş­lar ver­miş ve va­di­nin ta­ma­mı­nı gö­rün­tü­le­ye­bil­mek için yak­la­şık 4-5 gün uğ­raş­mış.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT