BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Karnından 3.3 kiloluk tümör çıktı

Karnından 3.3 kiloluk tümör çıktı

Do­ğu Ti­mor­lu bu kü­çük ço­cu­ğun kar­nın­da 3.3 kg ağır­lı­ğın­da tü­mör çı­ka­rıl­dı.Do­ğu Ti­mor­lu bu kü­çük ço­cu­ğun kar­nın­da 3.3 kg ağır­lı­ğın­da tü­mör çı­ka­rıl­dı. Kar­nın­da­ki tü­mör, Do­ğu Ti­mor­lu dok­tor­lar ta­ra­fın­dan teş­his edi­len Mi­nik Aleks, teç­hi­zat ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le ame­li­yat edi­le­me­yin­ce, Ye­ni Ze­len­da’ya sevk edil­di. Wel­ling­ton Has­ta­ne­si dok­tor­la­rı­nın gö­nül­lü yap­tı­ğı ame­li­yat­la, kü­çük ço­cuk, vü­cu­du­nun üç­te bi­ri ağır­lı­ğın­da­ki tü­mör­den kur­ta­rıl­dı. Şim­di, Aleks ve an­ne­si Eli­sa Da Con­ce­ica­o, ül­ke­le­ri­ne dön­mek için bek­li­yor...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT