BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maksat elektrik telleri birbirine değmesin!

Maksat elektrik telleri birbirine değmesin!

Nev­şe­hir’in Ha­cı­bek­taş il­çe­sin­de TO­Kİ ko­nut­la­rı­na ge­çi­ci elek­trik ve­ril­me­si için çe­ki­len hat­tın kab­lo­la­rı, ya­kın­da­ki yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na te­mas et­me­sin di­ye ağır­lık bağ­la­na­rak ger­di­ril­di.Nev­şe­hir’in Ha­cı­bek­taş il­çe­sin­de TO­Kİ ko­nut­la­rı­na ge­çi­ci elek­trik ve­ril­me­si için çe­ki­len hat­tın kab­lo­la­rı, ya­kın­da­ki yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na te­mas et­me­sin di­ye ağır­lık bağ­la­na­rak ger­di­ril­di. Bor­dur ve ki­lit­li taş­la­rı­n ağır­lık ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı yön­tem, ob­jek­tif­le­re böy­le yan­sı­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105324
  % 0.39
 • 3.472
  % -0.6
 • 4.1656
  % -0.39
 • 4.7068
  % -0.13
 • 146.472
  % -0.39
 
 
 
 
 
KAPAT