BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Maksat elektrik telleri birbirine değmesin!

Maksat elektrik telleri birbirine değmesin!

Nev­şe­hir’in Ha­cı­bek­taş il­çe­sin­de TO­Kİ ko­nut­la­rı­na ge­çi­ci elek­trik ve­ril­me­si için çe­ki­len hat­tın kab­lo­la­rı, ya­kın­da­ki yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na te­mas et­me­sin di­ye ağır­lık bağ­la­na­rak ger­di­ril­di.Nev­şe­hir’in Ha­cı­bek­taş il­çe­sin­de TO­Kİ ko­nut­la­rı­na ge­çi­ci elek­trik ve­ril­me­si için çe­ki­len hat­tın kab­lo­la­rı, ya­kın­da­ki yük­sek ge­ri­lim hat­tı­na te­mas et­me­sin di­ye ağır­lık bağ­la­na­rak ger­di­ril­di. Bor­dur ve ki­lit­li taş­la­rı­n ağır­lık ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı yön­tem, ob­jek­tif­le­re böy­le yan­sı­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT