BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balıkçılar hamsi yolu gözlüyor

Balıkçılar hamsi yolu gözlüyor

Gi­re­sun Ba­lık­çı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Yıl­maz Ne­ci­poğ­lu, Ka­ra­de­niz’de av­la­nan ham­si­nin ge­çen yıl­dan kal­dı­ğı­nı ve onun avı­nın da bit­mek üze­re ol­du­ğu­nu söy­le­di.Gi­re­sun Ba­lık­çı­lar Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Yıl­maz Ne­ci­poğ­lu, Ka­ra­de­niz’de av­la­nan ham­si­nin ge­çen yıl­dan kal­dı­ğı­nı ve onun avı­nın da bit­mek üze­re ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­ra­de­niz’de son 10 gün­dür kü­çük çap­ta ham­si avı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Ne­ci­poğ­lu, “Şu an av­la­nan ham­si, ge­çen yıl­dan ka­lan­dır. Bu yaz de­niz su­yu sı­cak­lı­ğı 25 de­re­ce­nin üze­ri­ne çık­tı. Ham­si, so­ğuk ha­va­yı ve sert de­ni­zi se­vi­yor. Um­du­ğu­nu bu­la­ma­yan ba­lık­çı­lar, ham­si yo­lu göz­lü­yor” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT