BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pakistan ve Yemen yardım bekliyor

Pakistan ve Yemen yardım bekliyor

Pa­kis­tan’da mey­da­na ge­len dep­rem 215 ki­şi ha­ya­tı­nı kaybederken, sel fe­la­ke­tinin yaşandığı Ye­men’de i­se 200’den faz­la in­san öl­dü.Pa­kis­tan’da mey­da­na ge­len dep­rem 215 ki­şi ha­ya­tı­nı kaybederken, sel fe­la­ke­tinin yaşandığı Ye­men’de i­se 200’den faz­la in­san öl­dü. On binlerce kişinin evsiz kaldığı her i­ki ül­ke­de i­laç, gı­da, ça­dır, bat­ta­ni­ye, ya­tak ve sey­yar mut­fak­la­ra şid­det­le ih­ti­yaç du­yu­lu­yor. Yar­dım çağ­rı­la­rı­na ku­lak ve­ren Kim­se Yok Mu Der­ne­ği harekete geçti. Siz de yardım etmek istiyorsanız Vo­da­fo­ne ve A­ve­a te­le­fon hat­la­rı­nız­dan Pa­kis­tan ve­ya Ye­men ya­zıp 5777’ye gön­de­re­rek 5 YTL ba­ğış­la­ya­bi­lir­si­niz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT