BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk tekneleri jetlerle yarışıyor

Türk tekneleri jetlerle yarışıyor

Mil­yo­ner­ler Fua­rı’nda tek­ne tut­kun­la­rı için Gi­ant se­ri­si, uçuş­la­rın­da ha­va tak­si ara­cı­lı­ğıy­la se­ya­hat et­mek is­te­yen­le­re yö­ne­lik özel jet­ler, Ele­gan yat­çı­lı­ğın Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da Türk ya­pı­mı Gi­ant se­ri­si, Ser­tur ha­va­cı­lı­ğın ise çok özel uçuş­lar için tam do­na­nım­lı Bu­si­ness jet­ler id­di­alı.Mil­yo­ner­ler Fua­rı’nda tek­ne tut­kun­la­rı için Gi­ant se­ri­si, uçuş­la­rın­da ha­va tak­si ara­cı­lı­ğıy­la se­ya­hat et­mek is­te­yen­le­re yö­ne­lik özel jet­ler, Ele­gan yat­çı­lı­ğın Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da Türk ya­pı­mı Gi­ant se­ri­si, Ser­tur ha­va­cı­lı­ğın ise çok özel uçuş­lar için tam do­na­nım­lı Bu­si­ness jet­ler id­di­alı. Fu­ar­da Ada­bo­ard Yat­çı­lı­ğın Rus mil­yar­der Ro­man Ab­ro­mo­viç’e özel ola­rak di­zayn et­ti­ği 190 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki de­niz li­mu­zi­ni la­kap­lı özel tek­ne de yer alı­yor. Ab­ro­mo­viç bu ya­tı Bur­sa’da imal et­tir­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 113442
  % 1.14
 • 3.8047
  % 0.22
 • 4.6502
  % -0.2
 • 5.2309
  % -0.25
 • 163.317
  % -0.24
 
 
 
 
 
KAPAT