BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hacda ceza gerektiren şeyler

Hacda ceza gerektiren şeyler

Su­al: Hac­da ce­za ge­rek­ti­ren şey­ler ne­ler­dir? CE­VAP: Bun­lar dör­de ay­rı­lır: 1- Be­de­ne [de­ve ve­ya sı­ğır] ge­rek­ti­ren­ler. 2- Dem [ko­yun ve­ya ke­çi] ge­rek­ti­ren­ler. 3- Sa­da­ka ge­rek­ti­ren­ler. 4- Be­de­li­ni öde­me­yi ge­rek­ti­ren­ler.Su­al: Hac­da ce­za ge­rek­ti­ren şey­ler ne­ler­dir? CE­VAP: Bun­lar dör­de ay­rı­lır: 1- Be­de­ne [de­ve ve­ya sı­ğır] ge­rek­ti­ren­ler. 2- Dem [ko­yun ve­ya ke­çi] ge­rek­ti­ren­ler. 3- Sa­da­ka ge­rek­ti­ren­ler. 4- Be­de­li­ni öde­me­yi ge­rek­ti­ren­ler. Be­de­ne kes­me­yi ge­rek­ti­ren­ler: 1- Ara­fat vak­fe­sin­den son­ra ve zi­ya­ret ta­va­fın­dan ön­ce ci­ma­da bu­lun­mak. [Ara­fat’ta dur­ma­dan ön­ce olur­sa, hac­cı bo­zar.] 2- Zi­ya­ret ta­va­fı­nı cü­nüp ola­rak yap­mak. Dem kes­me­yi ge­rek­ti­ren­ler: 1- Ku­düm ve ve­da ta­va­fı­nı cü­nüp yap­mak. 2- Bir uz­vun ta­ma­mı­na ko­ku sür­mek. 3- Sa­çı­na yağ sür­mek, kı­na yak­mak. 4- Di­kiş­li el­bi­se­yi tam bir gün giy­mek. 5- Ba­şı­nı bir şey­le ört­mek. 6- Tı­raş ol­mak. 7- Kol­tuk ve­ya yüz kıl­la­rı­nı ve­ya­hut bo­yun kıl­la­rı­nı ko­par­mak. 8- Tır­nak­la­rı kes­mek. 9- Hac­cın va­cib­le­rin­den bi­ri­ni terk et­mek ve­ya za­ma­nın­da yap­ma­mak. Bir fıt­ra sa­da­ka ge­rek­ti­ren­ler: 1- Bir uzuv­dan az bir ye­re ko­ku sür­mek. 2- Bir gün­den az el­bi­se gi­yin­mek. 3- Ba­şın ve­ya sa­ka­lın dört­te bi­rin­den da­ha azı­nı tı­raş et­mek. 4- Bir tır­nak kes­mek. 5- Ve­da ta­va­fı­nı ab­dest­siz yap­mak. 6- Ve­da ta­va­fın­dan bir şav­tı terk et­mek. 7- Cem­re­ler­de ek­sik taş at­mak. 8- Baş­ka­la­rı­nı tı­raş et­mek, tır­nak­la­rı­nı kes­mek. Fıt­ra’dan az sa­da­ka ge­rek­ti­ren­ler: Çe­kir­ge öl­dür­mek. Be­del öde­me­yi ge­rek­ti­ren­ler: Av hay­va­nı­nı öl­dür­mek. Ay­rı­ca Ha­rem’in, ke­sil­me­si ha­ram olan bit­ki­le­ri­ni kes­mek. >> Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT