BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Korku filmi ‘Şeytan’ zirveyi bırakmıyor

Korku filmi ‘Şeytan’ zirveyi bırakmıyor

Ame­ri­ka­lı yö­net­men ve se­na­ris­ti Wil­li­am Fri­ed­kin’in “Şey­tan” (1973) fil­mi bü­tün za­man­la­rın en iyi kor­ku fil­mi se­çil­di.Ame­ri­ka­lı yö­net­men ve se­na­ris­ti Wil­li­am Fri­ed­kin’in “Şey­tan” (1973) fil­mi bü­tün za­man­la­rın en iyi kor­ku fil­mi se­çil­di. HMV şir­ke­ti­nin yap­tı­ğı ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­na gö­re “Şey­tan” fil­mi, ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da zir­ve­de­ki ye­ri­ni ko­ru­du. Step­hen King’in kor­ku ro­ma­nın­dan be­yaz­per­de­ye ak­ta­rı­lan “Cin­net” ikin­ci olur­ken, Rid­ley Scott’ın yö­net­men­li­ği­ni yap­tı­ğı “Ya­ra­tık” üçün­cü sı­ra­da yer al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT