BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Muğla, dört mevsim turistlerin gözdesi...

Muğla, dört mevsim turistlerin gözdesi...

İk­li­mi, ta­bii gü­zel­lik­le­ri ve bin­ler­ce yıl ön­ce­ye da­ya­nan ta­ri­hî geç­mi­şiy­le bü­tün dün­ya­nın il­gi­si­ni çe­ken Muğ­la; son­ba­har mev­si­mi­nin ya­şan­dı­ğı bu­gün­ler­de de, de­ni­ze gir­mek, gi­zem­li bir yol­cu­luk yap­mak ve ta­bi­at ile baş ba­şa kal­mak is­te­yen­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor.İk­li­mi, ta­bii gü­zel­lik­le­ri ve bin­ler­ce yıl ön­ce­ye da­ya­nan ta­ri­hî geç­mi­şiy­le bü­tün dün­ya­nın il­gi­si­ni çe­ken Muğ­la; son­ba­har mev­si­mi­nin ya­şan­dı­ğı bu­gün­ler­de de, de­ni­ze gir­mek, gi­zem­li bir yol­cu­luk yap­mak ve ta­bi­at ile baş ba­şa kal­mak is­te­yen­le­rin akı­nı­na uğ­ru­yor. Ölü­de­niz’de bu­lu­nan bin 800 met­re ra­kım­lı Ba­ba­dağ’da yı­lın dört mev­si­mi ya­maç pa­ra­şü­tü ya­pı­lı­yor ve te­pe­den ta­bii gü­zel­lik­le­ri sey­ret­mek müm­kün olu­yor...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT