BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kanada’da kan rezervi ‘acil’ seviyesinin altında

Kanada’da kan rezervi ‘acil’ seviyesinin altında

Ka­na­da’da ulu­sal kan re­zerv­le­ri­nin acil du­rum se­vi­ye­si olan yüz­de 40’ın al­tı­na in­di­ği açık­lan­dı.Ka­na­da’da ulu­sal kan re­zerv­le­ri­nin acil du­rum se­vi­ye­si olan yüz­de 40’ın al­tı­na in­di­ği açık­lan­dı. Ka­na­da Kan Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dr. Gra­ham Sher, hal­ka kan ba­ğı­şı yap­ma­la­rı çağ­rı­sın­da bu­lu­na­rak, acil du­rum­lar dı­şın­da­ki ame­li­yat­la­rın ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Sher, “Ka­na­da Kan Ban­ka­sı’nın ulu­sal re­zerv­le­ri, ül­ke ih­ti­ya­cı­nı 4 ya da 6 gün kar­şı­la­ya­cak se­vi­ye­de” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT