BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD en güçlü gemisini Karadeniz’e gönderdi

ABD en güçlü gemisini Karadeniz’e gönderdi

Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Gür­cis­tan’a in­sa­ni yar­dım gö­tü­ren ve Mon­trö an­laş­ma­sı se­be­biy­le 21 gün­lük sü­re­yi dol­dur­ma­dan Ka­ra­de­niz’den ge­ri dö­ne­rek Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’ndan çı­kış ya­pan Ame­ri­kan Do­nan­ma­sı­na ait 6. Fi­lo­nun bay­rak ge­mi­si “USS Mo­unt Whit­ney”, gir­di çık­tı ya­pa­rak ye­ni­den Ka­ra­de­niz’e git­mek üze­re Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’ndan geç­ti.> Ay­han Ön­cü ÇA­NAK­KA­LE İHA Geç­ti­ği­miz ay­lar­da Gür­cis­tan’a in­sa­ni yar­dım gö­tü­ren ve Mon­trö an­laş­ma­sı se­be­biy­le 21 gün­lük sü­re­yi dol­dur­ma­dan Ka­ra­de­niz’den ge­ri dö­ne­rek Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’ndan çı­kış ya­pan Ame­ri­kan Do­nan­ma­sı­na ait 6. Fi­lo­nun bay­rak ge­mi­si “USS Mo­unt Whit­ney”, gir­di çık­tı ya­pa­rak ye­ni­den Ka­ra­de­niz’e git­mek üze­re Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’ndan geç­ti. Ar­ka ke­si­min­de bir he­li­kop­ter bu­lu­nan 189 met­re bo­yun­da­ki ge­mi­de, per­so­nel­le bir­lik­te 930 ki­şi­lik mü­ret­te­ba­tın bu­lun­du­ğu ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
KAPAT