BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fe­ner’den sif­tah 82-73

Fe­ner’den sif­tah 82-73

Bas­ket­bol­da Av­ru­pa Li­gi C Gru­bu 2. haf­ta ma­çın­da F.Bah­çe Ül­ker, Al­man­ya’nın Al­ba Ber­lin ta­kı­mı­nı 82-73 ye­ne­rek grup­ta­ki ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı.A.BERLİN JEN­KİNS’LE Dİ­REN­Dİ Bas­ket­bol­da Av­ru­pa Li­gi C Gru­bu 2. haf­ta ma­çın­da F.Bah­çe Ül­ker, Al­man­ya’nın Al­ba Ber­lin ta­kı­mı­nı 82-73 ye­ne­rek grup­ta­ki ilk ga­li­bi­ye­ti­ni al­dı. Mir­sad’ın sa­yı­la­rıy­la iyi baş­la­yan F.Bah­çe, 16 ya­şın­da­ki Enes’in kat­kı­sıy­la ilk çey­re­ği 23-15 ön­de geç­ti. Al­man eki­bi 2. çey­rek­te tem­sil­ci­mi­zin top ka­yıp­la­rı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve özel­lik­le Jen­kins ile sa­yı­lar üret­ti. 3. çey­rek­te ka­pa­nan far­kı aç­ma­ya ça­lı­şan F.Bah­çe, Jen­kins’i bir tür­lü dur­du­ra­ma­dı. Mrsiç ve Gre­en’le et­ki­li ol­ma­ya ça­lı­şan sa­rı-la­ci­vert­li­ler Jen­kins’in kar­şı­lık ver­me­siy­le son çey­re­ğe sa­de­ce 2 sa­yı ön­de gi­re­bil­di: 61-59. Son pe­ri­yot­ta da Mrsiç ile ar­ka ar­ka­ya 3 sa­yı­lık bas­ket­ler bu­lan tem­sil­ci­miz 36’da Oğuz’un bas­ke­tiy­le far­kı 9 sa­yı­ya (73-64) çı­kar­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Mir­sad’ın 3 sa­yı­lık bas­ke­tiy­le 37. da­ki­ka­da far­kı 11 yap­tı ve kar­şı­laş­ma­dan 82-73 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Da­ni Hi­er­re­zu­e­lo (İs­pan­ya), S­pi­ros Gon­tas (Yu­na­nis­tan), Ro­ber­to C­hi­a­ri (İ­tal­ya) F.BAH­ÇE ÜL­KER: G­re­en ** 3, Ra­sim **, P­reld­ziç ** 9, Vid­mar ** 4, Mir­sad *** 25, E­nes ** 5, S­mith ** 7, O­ğuz *** 12, Ha­kan *, Mr­siç *** 17 A.BER­LİN: Ha­mann ** 5, M­cEl­roy *** 15, Ja­cob­sen ** 3, Se­say * 1, C­hubb ** 9, Doj­cin *, Nadj­fe­ji ** 6, W­right ** 8, Jen­kins **** 26 PE­Rİ­YOT­LAR: 23-15, 18-22, 20-22, 21-14 ­İLK YA­RI: 41-37 (F.Bah­çe Ül­ker le­hi­ne) 5 FA­UL A­LAN: Se­say 37.52 (A.Ber­lin)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT