BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LERAV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Bal­kan 6959981 El­mas 5093772 BAĞ­CI­LAR: Bağ­cı­lar Ha­yat 6346204 Ye­ni Se­na 5509257 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ber­rin 6427512 Ege 4411366 İkiz­ler 6528300 Kar­de­len 6436073 Ce­ren 4519619 BA­KIR­KÖY: Ar­da 5701512 Lok­man He­kim 6604902 Fi­liz 5791603 Öz­lem 5738889 BAY­RAM­PA­ŞA: Gün 6134157 Ye­ni Yıl­dı­rım 5783949 BE­ŞİK­TAŞ: Der­ma­ko 2875219 İkiz­ler 2360780 Ke­rem 2703312 Or­ta­köy 2616136 BE­YOĞ­LU: Li­mon 2526128 Çağ­rı 2202100 Kap­tan­pa­şa 2509042 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ok­si­jen 6694466 Du­ru 8733133 Pı­nar 8802238 Ye­ni Üs­tün 6890826 Me­li­ke 8835719 Ha­ri­ka 8638484 Eren 8615300 Ya­ğız 8752864 ÇA­TAL­CA: Emel 7892771 Duy­gu 7713445 EMİ­NÖ­NÜ: Ye­ni Ec­za­ne 5175913 ESEN­LER: Emel 4308477 Za­man 5080777 EYÜP: Ba­şak 6275967 Bir­gül 6138630 Şi­fa 3222101 FA­TİH: Ata­se­ver 5856283 Efe­oğ­lu 5874766 Nur 5860186 Ay­dın 6319363 Kur­tul­muş 5211261 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ya­şar 5355683 Sağ­lık 5978767 Şi­fa 4192418 Esen­te­pe 6263391 Sağ­lık 4766936 GÜN­GÖ­REN: Fe­tih 6441993 Sel­çuk 5753013 Se­ma 6431121 KA­ĞIT­HA­NE: Şeb­nem 2947857 İs­tan­bul 2694701 Ka­ra­de­niz 2703264 Berk­tuğ 2817661 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Te­pe 6873241 Eb­ru 4861076 Ha­cer 6968412 Ata­lay 5791073 Yü­ce 5790256 Ye­şi­lo­va 4268884 SA­RI­YER: Def­ne 2854954 Se­lin 3234343 Bü­yük­de­re 2717984 Sİ­LİV­Rİ: İl­ker 7273996 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 Cum­hur 2134539 Se­lay 2485322 Sı­ra­ce­viz­ler 2302287 ZEY­TİN­BUR­NU: İs­tas­yon 5821263 Mel­tem 6647325 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 Halk 3827693 Hey­be­li­ada 3518415 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Ece 6800658 Gü­müş­su­yu 3312077 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: Sun­gur­lar 3614501 Ye­ni Gü­ven 3615095 Eren­köy Mer­kez 3856982 Ga­ye 3606445 Gü­nen 3501589 Maz­har­bey 5650674 Ya­vu­zer 3580075 Ey­lül 5507175 Me­li­sa 3472609 Se­nur 3455821 Müj­dem 5725295 Pı­nar 6610503 KAR­TAL: Yon­ca 3833768 Fer­da 3061617 Acar 3773145 Ser­dar 3989166 Ekin 3778455 Ha­yat 3892234 Se­lin 4755485 MAL­TE­PE: Ha­yat 4212160 Ulaş 3889515 İk­sir 3056229 PEN­DİK: Av­şa­rer 3781373 Ya­se­min 5964970 Gü­lek 4912239 SUL­TAN­BEY­Lİ: Al­tın­te­pe 5927131 Gök­san 4193520 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 De­va 7122023 TUZ­LA: Sağ­lık 4933009 Hi­lal 3956912 Şi­fa 4230053 ÜM­RA­Nİ­YE: Ça­re 6214019 Me­di­ne 6115050 Ok­ya­nus 5400035 Ata­man 6420312 Ir­mak 6311692 Ak­man 4432194 Öz­ge 3356147 Ye­ni Şe­hir 3142730 ÜS­KÜ­DAR: Bey­ler­be­yi 3182398 Bir­lik 3183131 Pı­rıl­tı 3176629 Eb­ru 5535763 Ha­yat 3412602 İh­sa­ni­ye 4742759
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT