BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İb­ra­him Kutluay ar­tık İ­Tܒlü

İb­ra­him Kutluay ar­tık İ­Tܒlü

Türk Bas­ket­bo­lu­nun en önem­li isim­le­rin­den bi­ri olan İb­ra­him Kut­lu­ay, Ho­tel Les Ot­to­mans’da dü­zen­le­nen tö­ren­le ken­di­si­ni 1 yıl­lı­ğı­na İTܒlü ya­pan im­za­yı at­tı.Türk Bas­ket­bo­lu­nun en önem­li isim­le­rin­den bi­ri olan İb­ra­him Kut­lu­ay, Ho­tel Les Ot­to­mans’da dü­zen­le­nen tö­ren­le ken­di­si­ni 1 yıl­lı­ğı­na İTܒlü ya­pan im­za­yı at­tı. Kut­lu­ay, bas­ket­bol oy­na­ma­ya devam et­me şan­sı­nı ken­di­si­ne ve­ren İTܒye te­şek­kür eder­ken amaç­la­rı­nın TB2L’de yer alan bas­ket­bo­lun ef­sa­ne­vi ta­kım­la­rın­dan bi­ri­ni BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’ne yük­selt­mek ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT