BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ­Ça­nak­ka­le’de kah­ve ­fin­can­da kay­nı­yor...

­Ça­nak­ka­le’de kah­ve ­fin­can­da kay­nı­yor...

Ay­va­cık’taki bir çay bah­çe­sin­de, fin­can­da pi­şi­ri­len ge­le­nek­sel Türk kah­ve­si dam­la sa­kı­zı gi­bi a­ro­ma­lar­la fark­lı tat­lar­da müş­te­ri­le­re su­nu­lu­yor.Ay­va­cık’taki bir çay bah­çe­sin­de, fin­can­da pi­şi­ri­len ge­le­nek­sel Türk kah­ve­si dam­la sa­kı­zı gi­bi a­ro­ma­lar­la fark­lı tat­lar­da müş­te­ri­le­re su­nu­lu­yor. Beh­ram­ka­le kö­yün­de­ki çay­cı Şük­rü E­li­bol, Ar­na­vut­la­rın çok es­ki­den bu yön­tem­le kah­ve pi­şir­dik­le­ri­ni bil­di­ği­ni söy­le­di. Fin­ca­nın i­çe­ri­si­ne su, şe­ker ve kah­ve­si­ni koy­duk­tan son­ra ız­ga­ra­ya bı­rak­tık­la­rı­nı ve hiç ka­rış­tır­ma­dan piş­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni ifade eden E­li­bol, “Bir­kaç da­ki­ka son­ra fin­ca­nın ü­ze­rin­de yo­ğun bir kö­pük o­lu­şu­yor ve kah­ve­miz i­çi­me ha­zır o­lu­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT