BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 4 ya­şın­da­ki kı­zı ev­len­diriyorlardı

4 ya­şın­da­ki kı­zı ev­len­diriyorlardı

Ka­ra­çi’de bir eve bas­kın ya­pan po­lis 4 ya­şın­da­ki bir kız ço­cu­ğu ile 7 ya­şın­da­ki bir er­kek ço­cu­ğu ev­len­dir­me­ye ça­lı­şan imam ile ço­cuk­la­rın ba­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı.Ka­ra­çi’de bir eve bas­kın ya­pan po­lis 4 ya­şın­da­ki bir kız ço­cu­ğu ile 7 ya­şın­da­ki bir er­kek ço­cu­ğu ev­len­dir­me­ye ça­lı­şan imam ile ço­cuk­la­rın ba­ba­sı­nı gö­zal­tı­na al­dı. Kü­çük kı­zın, ba­ba­sı ta­ra­fın­dan 500 bin ru­pi (6138 ABD Do­la­rı) kar­şı­lı­ğın­da ev­len­di­ril­mek is­ten­di­ği be­lir­til­di. Ba­zı gör­gü ta­nık­la­rı ev­li­li­ğin, ai­le­ler ara­sın­da uzun sü­re­dir de­vam eden an­laş­maz­lı­ğı çöz­mek için ya­pıl­mak is­ten­di­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT