BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sen mi­sin be­nim ­ye­me­ği­mi ça­lan!

Sen mi­sin be­nim ­ye­me­ği­mi ça­lan!

Al­man­ya’da­ki bir kuş çift­li­ğin­de ya­şa­yan pe­li­kan, ye­me­ği­ni ka­pan kö­pe­ği ye­me­ye kalk­tı.Al­man­ya’da­ki bir kuş çift­li­ğin­de ya­şa­yan pe­li­kan, ye­me­ği­ni ka­pan kö­pe­ği ye­me­ye kalk­tı. Pet­ri isim­li pe­li­kan, sa­hi­bi Ro­land Adam’ın önü­ne koy­du­ğu ta­vu­ğu mi­de­ye in­dir­mek­te bi­raz ge­ci­kin­ce, Ka­ti­ji­na isim­li kö­pek, kaş­la göz ara­sın­da ye­me­ği kap­tı. Da­ily­ Ma­il’in ha­be­ri­ne gö­re; bu ola­ya çok si­nir­le­nen pe­li­kan, ön­ce kö­pe­ğin ka­fa­sı­nı ısır­ma­ya ça­lış­tı, son­ra ağ­zı­nın için­de ça­lı­nan ye­me­ği­ni ara­dı. Gö­ren­le­ri ol­duk­ça ne­şe­len­di­ren gö­rün­tü­ler­de­ki iki hay­van, as­lın­da çift­li­ğin en sı­kı dost­la­rı...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT