BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > RUS GAZETESİ: Lib­ya Rus­ya’ya denizde üs ve­re­cek

RUS GAZETESİ: Lib­ya Rus­ya’ya denizde üs ve­re­cek

Rus­ya’da ya­yım­la­nan Kom­mer­sant ga­ze­te­si, Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi’nin Rus­ya’ya bir de­niz üs­sü ver­me­yi plan­la­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü.Rus­ya’da ya­yım­la­nan Kom­mer­sant ga­ze­te­si, Lib­ya li­de­ri Mu­am­mer Kad­da­fi’nin Rus­ya’ya bir de­niz üs­sü ver­me­yi plan­la­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Ga­ze­te, Kad­da­fi’ye ya­kın bir is­me da­ya­na­rak ver­di­ği ha­ber­de, söz­ko­nu­su as­ke­ri üs­sün Bin­ga­zi li­ma­nı­na ku­ru­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ha­ber­de, böl­ge­de­ki Rus as­ke­ri var­lı­ğı­nın, ABD’ye kar­şı Lib­ya’nın ga­ran­ti­si ola­rak dü­şü­nül­dü­ğü ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT