BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Asgari ücret yüzde 4 artacak

Asgari ücret yüzde 4 artacak

As­ga­ri üc­ret, yı­lın ocak ve tem­muz ay­la­rın­da ay­rı ay­rı yüz­de 4 ora­nın­da ar­ta­cak. Emek­li ay­lık­la­rı da, 6 ay­lık enf­las­yon tah­min­le­ri çer­çe­ve­sin­de ocak­ta yüz­de 4,89, tem­muz­da ise yüz­de 3,76 ora­nın­da zam­la­na­cak.As­ga­ri üc­ret, yı­lın ocak ve tem­muz ay­la­rın­da ay­rı ay­rı yüz­de 4 ora­nın­da ar­ta­cak. Emek­li ay­lık­la­rı da, 6 ay­lık enf­las­yon tah­min­le­ri çer­çe­ve­sin­de ocak­ta yüz­de 4,89, tem­muz­da ise yüz­de 3,76 ora­nın­da zam­la­na­cak. 2009 Prog­ra­mı­na gö­re, ha­len brüt 638,7 YTL olan as­ga­ri üc­ret, 1 Ocak 2009’da yüz­de 4 ve 1 Tem­muz 2009’da yüz­de 4 da­ha zam­la­na­cak ve bu şe­kil­de kü­mü­la­tif zam ora­nı yüz­de 8,16’ya çı­ka­cak. Bu ara­da emek­li ay­lık­la­rı da, 6 ay­lık enf­las­yon tah­mi­ni­ne gö­re 2009’un Ocak ayın­da yüz­de 4,89 ora­nın­da ar­ta­cak. Emek­li­nin Tem­muz zam­mı da yüz­de 3,76 ola­cak. Emek­li ma­aş­la­rın­da­ki yıl­lık zam ise yüz­de 8,83 ola­rak be­lir­le­ne­cek. Öte yan­dan 2009 Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe­si uya­rın­ca da, me­mur­lar ile söz­leş­me­li­le­rin ma­aşı­na yıl­ba­şın­da yüz­de 4, tem­muz­da yüz­de 4,5 zam ya­pı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT