BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Alış­ve­ri­şin ye­ni ad­re­si Pen­dik Park Out­let

Alış­ve­ri­şin ye­ni ad­re­si Pen­dik Park Out­let

“He­sap­lı ve ka­li­te­li alış­ve­ri­şin ye­ni ad­re­si” slo­ga­nıy­la hiz­met ve­ren Pen­dik Park Out­let Cen­ter, alış­ve­ri­şin ve hoş­ça va­kit ge­çir­me­nin ye­ni ad­re­si ol­ma yo­lun­da iler­li­yor.“He­sap­lı ve ka­li­te­li alış­ve­ri­şin ye­ni ad­re­si” slo­ga­nıy­la hiz­met ve­ren Pen­dik Park Out­let Cen­ter, alış­ve­ri­şin ve hoş­ça va­kit ge­çir­me­nin ye­ni ad­re­si ol­ma yo­lun­da iler­li­yor. Sü­per mar­ke­ti, ca­fe ve res­ta­urant­la­rı, ço­cuk eğ­len­ce ala­nı, gi­yim ma­ğa­za­la­rı ile hiz­met ve­ren alış­ve­riş mer­ke­zi, Pen­dik’in mer­ke­zin­de, oto­büs mi­ni­büs du­rak­la­rı­nın ve tren is­tas­yo­nu­nun ke­siş­ti­ği stra­te­jik bir yer­de bu­lu­nu­yor. Ki­ra­la­ma ve Yö­ne­tim Da­nış­man­lı­ğı Mal­lart ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len Pen­dik Park Out­let Cen­ter’da çok sa­yı­da ün­lü mar­ka yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT