BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fa­iz in­di­rim­le­ri İMKB’ye ya­ra­dı

Fa­iz in­di­rim­le­ri İMKB’ye ya­ra­dı

Mer­kez ban­ka­la­rı fa­iz in­di­rim­le­ri­nin pi­ya­sa­lar­da olum­lu yan­sı­ma­sı de­vam eder­ken, İMKB­ dün yüz­de 4.11 art­tı.Mer­kez ban­ka­la­rı fa­iz in­di­rim­le­ri­nin pi­ya­sa­lar­da olum­lu yan­sı­ma­sı de­vam eder­ken, İMKB­ dün yüz­de 4.11 art­tı. İMKB Bi­le­şik En­dek­si, ilk se­an­sı 153 pu­an ka­yıp­la 26 bin 579 pu­an se­vi­ye­sin­den ka­pat­tı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da ka­rı­şık bir se­yir göz­le­nir­ken, İMKB ikin­ci se­ans­ta ar­tı­ya geç­ti. En­deks haf­ta­yı 1.079 pu­an ar­tış­la 27 bin 832 pu­an­dan ta­mam­la­dı. His­se se­net­le­ri­nin de­ğer ka­zan­cı yüz­de 4.11 ol­du. Ser­best pi­ya­sa­da do­lar 1.5400’dan, eu­ro ise 1.9900’dan iş­lem gör­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT