BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 85. yıl­da 85 sa­nat­çı­nın gö­zün­den sa­nat ta­ri­hi

85. yıl­da 85 sa­nat­çı­nın gö­zün­den sa­nat ta­ri­hi

The Mar­ma­ra Ho­tels & Re­si­den­ces, Cum­hu­ri­ye­tin 85. Yı­lı şe­re­fi­ne The Mar­ma­ra Pe­ra Gal­lery’de ye­ni bir pro­je­ye im­za atı­yor.The Mar­ma­ra Ho­tels & Re­si­den­ces, Cum­hu­ri­ye­tin 85. Yı­lı şe­re­fi­ne The Mar­ma­ra Pe­ra Gal­lery’de ye­ni bir pro­je­ye im­za atı­yor. Cum­hu­ri­ye­tin 85. yı­lın­da 85 sa­nat­çı­nın eser­le­ri­nin bir ara­ya gel­di­ği “85/85 Cum­hu­ri­yet’’ adı­nı ta­şı­yan ser­gi­de Türk sa­na­tı­nın ge­li­şi­mi ve de­ği­şi­mi göz­ler önü­ne se­ri­li­yor. Ma­yıs 2007 ta­ri­hin­den bu ya­na sa­na­tın mer­ke­zi Pe­ra’da sa­nat­se­ver­le­ri bir­çok ün­lü sa­nat­çı ile bu­luş­tu­ran The Mar­ma­ra Pe­ra Gal­lery’de ger­çek­le­şe­cek ve Kü­ra­tör­lü­ğü­nü Bes­te Gür­su’nun üst­len­di­ği ser­gi 27 Ekim - 27 Ara­lık 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT