BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Milan Baros ta­kım­la birlikte idman yaptı

Milan Baros ta­kım­la birlikte idman yaptı

G.Sa­ray, G.An­teps­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na ara ver­me­den baş­la­dı. An­ka­ras­por ma­çın­da ilk 11’de yer alan oyun­cu­lar re­je­ne­ras­yon ko­şu­su ya­par­ken, di­ğer oyun­cu­lar dar alan­da iki ta­kım ha­lin­de tek­nik bir ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di.G.Sa­ray, G.An­teps­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na ara ver­me­den baş­la­dı. An­ka­ras­por ma­çın­da ilk 11’de yer alan oyun­cu­lar re­je­ne­ras­yon ko­şu­su ya­par­ken, di­ğer oyun­cu­lar dar alan­da iki ta­kım ha­lin­de tek­nik bir ça­lış­ma ger­çek­leş­tir­di. Ba­ros, an­tren­ma­nın tü­mü­ne ta­kım­la bir­lik­te ka­tı­lır­ken, sol ayak bi­le­ğin­de zor­lan­ma bu­lu­nan Lin­coln te­da­vi­si­nin ar­dın­dan din­len­di­ril­di. Non­da, Uğur ve Meh­met To­pal sa­ha­da, Ay­dın ve Lin­de­roth ise sa­lon­da ta­kım­dan ay­rı ça­lış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT