BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Te­rö­rist­ba­şı le­hi­ne slo­gan atan 13 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Te­rö­rist­ba­şı le­hi­ne slo­gan atan 13 ki­şi tu­tuk­lan­dı

Ga­zi­an­tep’te, “te­rör ör­gü­tü ve ele­ba­şı le­hi­ne slo­gan at­tık­la­rı” ve “po­li­se taş­lı sal­dı­rı­da bu­lun­duk­la­rı” id­di­asıy­la ad­li­ye­ye sevk edi­len 15 ki­şi­den 13’ü tu­tuk­lan­dı.Ga­zi­an­tep’te, “te­rör ör­gü­tü ve ele­ba­şı le­hi­ne slo­gan at­tık­la­rı” ve “po­li­se taş­lı sal­dı­rı­da bu­lun­duk­la­rı” id­di­asıy­la ad­li­ye­ye sevk edi­len 15 ki­şi­den 13’ü tu­tuk­lan­dı. 26 Ekim­de DTP Ga­zi­an­tep il bi­na­sı önün­de te­rör ör­gü­tü ve ele­ba­şı le­hi­ne slo­gan atan ve po­li­se taş­lı sal­dı­rı­da bu­lu­nan gru­ba yö­ne­lik ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan 15 ki­şi, “ör­güt pro­pa­gan­da­sı” ve “po­li­se sal­dı­rı” suç­la­rın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Bun­lar­dan 13 ki­şi tu­tuk­la­nır­ken, 2 ki­şi tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kıl­dı. Bu ara­da Bin­göl DTP İl Baş­kan­lı­ğın­ca 20 Ekim­de Genç Cad­de­si’nde dü­zen­le­nen ve te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı­nın pos­te­ri­nin açı­lıp, le­hi­ne slo­gan­la­rın atıl­dı­ğı ba­sın açık­la­ma­sı­na ka­tıl­dı­ğı tes­pit edi­len DTP İl Baş­ka­nı Ya­vuz Kı­tay, DTP Par­ti Mec­li­si Üye­si Ha­san Öz­gü­neş ile es­ki DTP İl Baş­ka­nı Meh­met Emin Acar’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 23 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93955
  % 1.02
 • 4.7739
  % -0.97
 • 5.5915
  % -0.07
 • 6.2473
  % -0.16
 • 188.732
  % -0.16
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT