BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ah­met Şük­rü Kı­lıç def­ne­dil­di

Ah­met Şük­rü Kı­lıç def­ne­dil­di

Ah­met Şük­rü Kı­lıç’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne, öğ­ren­ci­le­ri, ai­le ya­kın­la­rı ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı.Ah­met Şük­rü Kı­lıç’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne, öğ­ren­ci­le­ri, ai­le ya­kın­la­rı ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı.İh­las Hol­ding bün­ye­sin­de de­ği­şik ku­ru­luş­lar­da yö­ne­ti­ci­lik ya­pan Ay­han Apak’ın ka­yın­pe­de­ri Ah­met Şük­rü Kı­lıç (88) dün Fa­tih Ca­mi­i’nde, cu­ma na­ma­zı­nı mü­te­akip kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Sa­kı­za­ğa­cı Kab­ris­ta­nı’na def­ne­dil­di. Ah­met Şük­rü Kı­lıç per­şem­be gü­nü ve­fat et­miş­ti. Kı­lıç’ın ce­na­ze tö­re­ni­ne çok­ sa­yı­da ye­tiş­tir­di­ği öğ­ren­ci, ai­le ya­kın­la­rı ve se­ven­le­ri ka­tıl­dı. Dört ço­cuk sa­hi­bi olan Ah­met Şük­rü Kı­lıç, İs­tan­bul İmam Ha­tip Li­se­sin­de yıl­lar­ca öğ­ret­men­lik yap­mış­tı. Mer­hu­ma Al­lahü teâ­lâdan rah­met, ke­der­li ai­le­si­ne baş­sağ­lı­ğı di­le­riz.
Reklamı Geç
KAPAT