BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nus­ret-2008 Tat­bi­ka­tı baş­la­dı

Nus­ret-2008 Tat­bi­ka­tı baş­la­dı

Tür­ki­ye’nin ya­nı sı­ra Yu­na­nis­tan, Ro­man­ya, İn­gil­te­re ve Dai­mi Na­to Ma­yın Kar­şı Ted­bir­le­ri Gö­rev Gru­bu-2 (SNMCMG-2) un­sur­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen “NUS­RET-2008 Tat­bi­ka­tı” Ku­zey Ege’de baş­la­dı.Tür­ki­ye’nin ya­nı sı­ra Yu­na­nis­tan, Ro­man­ya, İn­gil­te­re ve Dai­mi Na­to Ma­yın Kar­şı Ted­bir­le­ri Gö­rev Gru­bu-2 (SNMCMG-2) un­sur­la­rı­nın ka­tı­lı­mıy­la dü­zen­le­nen “NUS­RET-2008 Tat­bi­ka­tı” Ku­zey Ege’de baş­la­dı. De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı Ma­yın Fi­lo Ko­mu­ta­nı Tü­ma­mi­ral Ra­ma­zan Cem Gür­de­niz, Ça­nak­ka­le Su­bay Or­du­evi’nde dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, tat­bi­ka­tın, ül­ke­ler ara­sı da­ya­nış­ma ve bir­lik­te­li­ği sağ­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Gür­de­niz, “Yak­la­şık 10 gün bo­yun­ca bir­lik­te tat­bi­kat ya­pıl­ma­sı ül­ke­ler ara­sı ya­kın­laş­ma­yı da des­tek­le­ye­cek­tir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116856
  % 0.23
 • 3.7716
  % -0.91
 • 4.6151
  % -0.97
 • 5.2351
  % -0.93
 • 161.284
  % -1.05
 
 
 
 
 
KAPAT