BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 2 mil­yon YTL’lik ka­çak eş­ya ele ge­çi­ril­di

2 mil­yon YTL’lik ka­çak eş­ya ele ge­çi­ril­di

Güm­rük­ler Mu­ha­fa­za ekip­le­ri, 24-30 Ekim 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da 35 olay­da, 2 Mil­yon 100 Bin 422 YTL de­ğe­rin­de uyuş­tu­ru­cu mad­de ile ka­çak eş­ya ele ge­çir­di. Açık­la­ma­ya gö­re, 8 il­de ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da 35 ka­çak­çı­lık ola­yı or­ta­ya çı­ka­rıl­dı.Güm­rük­ler Mu­ha­fa­za ekip­le­ri, 24-30 Ekim 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da 35 olay­da, 2 Mil­yon 100 Bin 422 YTL de­ğe­rin­de uyuş­tu­ru­cu mad­de ile ka­çak eş­ya ele ge­çir­di. Açık­la­ma­ya gö­re, 8 il­de ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da 35 ka­çak­çı­lık ola­yı or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. Güm­rük Mu­ha­fa­za ekip­le­ri­nin söz ko­nu­su ope­ras­yon­la­rın­da, ka­çak­çı­lık fa­ali­yet­le­rin­de kul­la­nı­lan 20 ara­ca el ko­nul­du. Ya­pı­lan ope­ras­yon­lar­da İz­mir’de 400 bin YTL de­ğe­rin­de 76 ki­lo 255 gram es­rar da ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT