BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa işkence

5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa işkence

İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­sin­de hur­da­cı­lık ya­pan R.Y. ta­ra­fın­dan 1 ay ön­ce an­ne­si Z.K. (30) ve kar­deş­le­riyle Uşak’tan ka­çı­rı­lan Ö.C.K.’ya (5) gün­ler­ce iş­ken­ce ya­pıl­dı­ğı ve cin­sel is­tis­mar­da bu­lu­nul­du­ğu id­di­a edil­di.İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­sin­de hur­da­cı­lık ya­pan R.Y. ta­ra­fın­dan 1 ay ön­ce an­ne­si Z.K. (30) ve kar­deş­le­riyle Uşak’tan ka­çı­rı­lan Ö.C.K.’ya (5) gün­ler­ce iş­ken­ce ya­pıl­dı­ğı ve cin­sel is­tis­mar­da bu­lu­nul­du­ğu id­di­a edil­di. Uşak Dev­let Has­ta­ne­si’ne sevk edi­len Ö.C.K., has­ta­ne­nin ço­cuk cer­ra­hi­si ve ço­cuk psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de te­da­vi­si yapıldı. Uşak Va­li Yar­dım­cı­sı Er­tuğ Şev­ket Ak­soy’un ta­li­ma­tıy­la, an­ne ve çocuk ko­ru­ma al­tı­na alı­ndı. Zanlının halen arandığı öğrenildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102885
  % 0.6
 • 3.5297
  % -0.53
 • 4.1724
  % -0.74
 • 4.7548
  % -0.5
 • 148.288
  % -0.85
 
 
 
 
 
KAPAT