BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa işkence

5 ya­şın­da­ki ço­cu­ğa işkence

İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­sin­de hur­da­cı­lık ya­pan R.Y. ta­ra­fın­dan 1 ay ön­ce an­ne­si Z.K. (30) ve kar­deş­le­riyle Uşak’tan ka­çı­rı­lan Ö.C.K.’ya (5) gün­ler­ce iş­ken­ce ya­pıl­dı­ğı ve cin­sel is­tis­mar­da bu­lu­nul­du­ğu id­di­a edil­di.İz­mir’in Tor­ba­lı il­çe­sin­de hur­da­cı­lık ya­pan R.Y. ta­ra­fın­dan 1 ay ön­ce an­ne­si Z.K. (30) ve kar­deş­le­riyle Uşak’tan ka­çı­rı­lan Ö.C.K.’ya (5) gün­ler­ce iş­ken­ce ya­pıl­dı­ğı ve cin­sel is­tis­mar­da bu­lu­nul­du­ğu id­di­a edil­di. Uşak Dev­let Has­ta­ne­si’ne sevk edi­len Ö.C.K., has­ta­ne­nin ço­cuk cer­ra­hi­si ve ço­cuk psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de te­da­vi­si yapıldı. Uşak Va­li Yar­dım­cı­sı Er­tuğ Şev­ket Ak­soy’un ta­li­ma­tıy­la, an­ne ve çocuk ko­ru­ma al­tı­na alı­ndı. Zanlının halen arandığı öğrenildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93274
  % 0.29
 • 4.8047
  % -0.33
 • 5.5945
  % -0.02
 • 6.2521
  % -0.08
 • 189.132
  % 0.05
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT