BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­zı semt­ler­de elek­trik ke­sin­ti­si

Ba­zı semt­ler­de elek­trik ke­sin­ti­si

İs­tan­bul’da ba­zı semt­le­re 4 sa­at sü­rey­le elek­trik ve­ri­le­me­ye­cek.İs­tan­bul’da ba­zı semt­le­re 4 sa­at sü­rey­le elek­trik ve­ri­le­me­ye­cek. BE­DAŞ’tan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, 4 Ka­sım sa­lı gü­nü 09.00-13.00 sa­at­le­ri ara­sın­da, “Eyüp il­çe­si Gök­türk Bel­de­si, Gök­türk, Sağ­lık, Şe­hit Ah­met, Ha­cı Ah­met, Çam­lık, Çam ve Cum­hu­ri­yet cad­de­le­ri ile Me­nek­şe, Ih­la­mur, Sal­kım, Sar­ma­şık, Bağ­lar­ba­şı, Ca­mi ve Sel­vi so­kak­la­rı ile Do­ğa Si­te­si ve Cum­hu­ri­yet Cad­de­si Ay­ço­ka Ev­le­ri”ne elek­trik ve­ri­le­me­ye­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 104123
  % 0.12
 • 3.4906
  % -0.5
 • 4.1771
  % -0.29
 • 4.7234
  % -0.71
 • 145.551
  % 0.08
 
 
 
 
 
KAPAT