BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kor­san ürü­ne po­lis bas­kı­nı

Kor­san ürü­ne po­lis bas­kı­nı

Po­lis ekip­le­ri­nin kor­san ürün üre­ten ve sa­tan ki­şi­le­re yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­lar­da 78 ki­şi ile bir­lik­te 108 bin 407 adet çe­şit­li kor­san ürün ele ge­çi­ril­di.Po­lis ekip­le­ri­nin kor­san ürün üre­ten ve sa­tan ki­şi­le­re yö­ne­lik dü­zen­le­di­ği ope­ras­yon­lar­da 78 ki­şi ile bir­lik­te 108 bin 407 adet çe­şit­li kor­san ürün ele ge­çi­ril­di. Yet­ki­li­ler, ele ge­çi­ri­len kor­san ürün­le­rin ori­ji­nal pi­ya­sa de­ğe­ri­nin 3 mil­yon 109 bin 624 YTL ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti. Ope­ras­yon­lar­da 68 bin 438 film, mü­zik, oyun CD’si, CD/VCD/DVD ço­ğal­tı­mın­da kul­la­nı­lan 10 bil­gi­sa­yar ka­sa­sı, 80 adet ya­zı­cı (Wri­ter), 11 bin 572 por­no içe­rik­li CD/DVD, 28 bin ki­tap ol­mak üze­re top­lam 108 bin 407 adet çe­şit­li kor­san ürün ele ge­çi­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT