BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Aşkın Nur Yengi: Kızım nazlı değil

Aşkın Nur Yengi: Kızım nazlı değil

Kı­zı Naz­lı’nın adı­nı as­lın­da Ala­ra koy­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Aş­kın Nur Yen­gi, ‘Ha­mi­le­li­ğim es­na­sın­da ya­şa­dı­ğım prob­lem­ler­den do­la­yı has­ta­ne­ye çok sık gi­dip ge­li­yor­dum.Kı­zı Naz­lı’nın adı­nı as­lın­da Ala­ra koy­mak is­te­di­ği­ni be­lir­ten Aş­kın Nur Yen­gi, ‘Ha­mi­le­li­ğim es­na­sın­da ya­şa­dı­ğım prob­lem­ler­den do­la­yı has­ta­ne­ye çok sık gi­dip ge­li­yor­dum. Bu kız çok naz­lı de­di­ler. Bir hem­şi­re, ‘Ben­ce Naz­lı ol­sun’ de­di. Bu isim her­ke­sin çok ho­şu­na git­ti ve is­mi Naz­lı kal­dı. Ben in­san­la­rın isim­ler­le bü­yü­dü­ğü­ne ina­nı­yo­rum ama be­nim kı­zım Naz­lı de­ğil’ di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT