BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Halit Ergenç: Boşanma kararını ortak aldık

Halit Ergenç: Boşanma kararını ortak aldık

Ha­lit­ Er­genç yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da ev­len­di­ği eşi Gi­zem Soy­sal­lı ile bo­şan­ma ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı açık­la­dı.Ha­lit­ Er­genç yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ge­çen yıl ha­zi­ran ayın­da ev­len­di­ği eşi Gi­zem Soy­sal­lı ile bo­şan­ma ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Ka­ra­rın “Bin­bir ­Ge­ce” di­zi­sin­de bir­lik­te rol al­dık­la­rı Ber­gü­zer Ko­rel’le il­gi­si bu­lun­du­ğu yö­nün­de­ki ha­ber­le­ri de ya­lan­la­yan Ha­lit Er­genç, “Al­mış ol­du­ğu­muz ka­rar, an­laş­maz­lık­tan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Üçün­cü ki­şi­ler­le ala­ka­sı yok­tur” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT