BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ti­ce As­lan’ın bi­lin­me­yen­le­ri!..

Ha­ti­ce As­lan’ın bi­lin­me­yen­le­ri!..

3 May­mun fil­min­de­ki Ha­cer ro­lüy­le Can­nes Film Fes­ti­va­li’nde ar­dın­dan Al­tın ­Por­ta­kal Film Fes­ti­va­li’nde dik­kat çe­ken Ha­ti­ce As­lan, “Ora­da Ne­ler Olu­yor” prog­ra­mın­da ha­ya­tıy­la il­gi­li il­ginç bir ger­çe­ği açık­la­dı.3 May­mun fil­min­de­ki Ha­cer ro­lüy­le Can­nes Film Fes­ti­va­li’nde ar­dın­dan Al­tın ­Por­ta­kal Film Fes­ti­va­li’nde dik­kat çe­ken Ha­ti­ce As­lan, “Ora­da Ne­ler Olu­yor” prog­ra­mın­da ha­ya­tıy­la il­gi­li il­ginç bir ger­çe­ği açık­la­dı. Bir haf­ta ön­ce­ki fil­mi­nin ga­la­sı­na oğ­lu Ekin Er­gök ve kı­zı Ece Diz­dar ile bir­lik­te ka­tı­lan Ha­ti­ce As­lan ‘Ece benim ma­ne­vi kı­zım. Ger­çek an­ne­-ba­ba­sını ve tüm ya­kın­la­rı­nı Göl­cük dep­re­min­de kay­bet­ti. Ben Ece’yi 16 yaşında iken ev­lat­lık al­dım. Ay­lar­ca, yıl­lar­ca bir­lik­te ağ­la­dık. Her şe­yi be­ra­ber at­lat­tık. Şimdi 24 yaşında ve başarılı bir tiyatro öğrencisi’ de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT