BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 5 metrelik kuyuda inek kurtarma operasyonu!

5 metrelik kuyuda inek kurtarma operasyonu!

Bey­şe­hir’e bağ­lı Bek­de­mir kö­yün­de 5 met­re de­rin­li­ğin­de­ki bir ku­yu­ya dü­şen i­nek, bu­lun­du­ğu yer­den güç­lük­le çı­ka­rıl­dı.> A­li Rı­za Ön­ses KON­YA İ­HA ­ Bey­şe­hir’e bağ­lı Bek­de­mir kö­yün­de 5 met­re de­rin­li­ğin­de­ki bir ku­yu­ya dü­şen i­nek, bu­lun­du­ğu yer­den güç­lük­le çı­ka­rıl­dı. Va­tan­daş­la­rın 2 sa­at­lik uğ­raş­la­rı so­nuç ver­me­yin­ce it­fa­i­ye e­kip­le­ri­ne ha­ber ve­ril­di. Bey­şe­hir İt­fa­i­ye­si­nin o­lay ye­ri­ne gel­me­siy­le kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı ye­ni­den baş­la­dı. Ku­yu­ya sar­kı­tı­lan ha­la­ta a­yak­la­rın­dan bağ­la­nan hay­van, yu­ka­rı çe­ki­le­rek kur­ta­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT