BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pa­kis­tan’da El ka­i­de ­li­de­ri öl­dü­rül­dü

Pa­kis­tan’da El ka­i­de ­li­de­ri öl­dü­rül­dü

Pa­kis­tan’ın Af­ga­nis­tan sı­nı­rı ya­kın­la­rın­da­ki Ku­zey Ve­zi­ris­tan böl­ge­si­ne ABD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da, bir­kaç is­yan­cıy­la bir­lik­te E­bu Ci­had El Mas­ri a­dın­da­ki bir El Ka­i­de li­de­ri­nin öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­di.Pa­kis­tan’ın Af­ga­nis­tan sı­nı­rı ya­kın­la­rın­da­ki Ku­zey Ve­zi­ris­tan böl­ge­si­ne ABD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da, bir­kaç is­yan­cıy­la bir­lik­te E­bu Ci­had El Mas­ri a­dın­da­ki bir El Ka­i­de li­de­ri­nin öl­dü­rül­dü­ğü be­lir­til­di. Pa­kis­tan­lı gü­ven­lik yet­ki­li­le­ri, “Sal­dı­rı, E­bu Ci­had ve ya­nın­da­ki 2 ki­şi­yi ta­şı yan a­ra­cı he­def al­dı. He­def ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de vu­rul­du ve 3 ki­şi de öl­dü­rül­dü” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT