BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fa­re kor­ku­su bu ha­le ge­tir­di

Fa­re kor­ku­su bu ha­le ge­tir­di

İn­gil­te­re’de tar­la fa­re­le­ri­nin is­ti­la­sın­dan ka­çan bay­kuş, ça­re­yi park­ta­ki bu me­şe ağa­cı­nın ka­vu­ğu­na sak­lan­mak­ta bul­muş.İn­gil­te­re’de tar­la fa­re­le­ri­nin is­ti­la­sın­dan ka­çan bay­kuş, ça­re­yi park­ta­ki bu me­şe ağa­cı­nın ka­vu­ğu­na sak­lan­mak­ta bul­muş. Bay­kuş bu se­çi­mi na­sıl yap­tı bi­le­mi­yo­ruz, an­cak ye­ni yu­va­sı onu son­ba­har rüz­gâr­la­rın­dan, yağ­mur­dan ve so­ğuk­tan da ko­ru­yor. Park gö­rev­li­le­ri, bay­ku­şun ye­ni yu­va­sın­da çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­lü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT