BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > En bü­yük kot pan­to­lon

En bü­yük kot pan­to­lon

Pe­ru­lu ter­zi­ler, dün­ya­nın en bü­yük kot pan­to­lo­nu­nu dik­ti.Pe­ru­lu ter­zi­ler, dün­ya­nın en bü­yük kot pan­to­lo­nu­nu dik­ti. Ter­zi­ler, 7.5 ton ağır­lı­ğın­da, 43 met­re uzun­lu­ğun­da ve 30 met­re ge­niş­li­ğin­de­ki kot­la Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na gir­me­yi umu­yor. İş­çi­ler, dev kot pan­to­lo­nu­nu hal­ka gös­ter­mek için ye­re ser­di ve pan­to­lo­nu­nu bü­yük­lü­ğü­nün da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı için pa­ça­la­rın içi­ne bü­yük ba­lon­lar yer­leş­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT