BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 120 bin gül­den dev ha­lı ya­pıl­dı

120 bin gül­den dev ha­lı ya­pıl­dı

Ja­pon­ya’da çi­çek­ler­den olu­şan dev bir ha­lı ya­pıl­dı.Ja­pon­ya’da çi­çek­ler­den olu­şan dev bir ha­lı ya­pıl­dı. Her yıl dü­zen­le­nen Çi­çek Fes­ti­va­li do­la­yı­sıy­la baş­kent Tok­yo’nun en bü­yük mey­dan­la­rın­dan bi­rin­de 600 ki­şi­nin yaptığı ve çe­şit­li renk­ler­de 120 bin gü­lün kul­la­nıl­dı­ğı ha­lı­nın bo­yu 150 met­re uzun­lu­ğa eriş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT