BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Efes’e rakip dayanmıyor

Efes’e rakip dayanmıyor

Av­ru­pa Li­gi’n­den ga­li­bi­yet­le dö­nen E­fes, lig­de Sel­çuk Ü­ni­ver­si­te­si’ni 81-73 yen­di.­Mİ­LA­NO’DAN SON­RA SEL­ÇUK Av­ru­pa Li­gi’n­den ga­li­bi­yet­le dö­nen E­fes, lig­de Sel­çuk Ü­ni­ver­si­te­si’ni 81-73 yen­di. İlk 10 da­ki­ka 22-22 e­şit­lik­le ge­çi­lir­ken, dev­re so­nun­da 48-45 E­fes üs­tün­lü­ğü var­dı. Ü­çün­cü pe­ri­yod­da ra­ki­bi­ne 19-9’luk üs­tün­lük ku­ran la­ci­vert-­be­yaz­lı­lar, fi­nal bö­lü­mü­ne 67-57 ön­de gir­di. Ev sa­hi­bi 37. da­ki­ka­da far­kı 5 sa­yı­ya in­di­rip ma­ça or­tak ol­duy­sa da sa­lon­dan ga­lip ay­rı­lan 81-73’lük s­kor­la E­fes ol­du. Gü­nün di­ğer ma­çın­da An­tal­ya Be­le­di­ye, Er­de­mir’i 71-61 yen­di. Ba­yan­lar li­gin­de i­se Bur­ha­ni­ye Be­le­di­ye­si, Be­şik­taş’a 73-61, Pan­küp de Tar­sus Be­le­di­ye­si’ne 76-61 kay­bet­ti. > ­Bur­kay ÇE­LE­Bİ­OĞ­LU-­Kon­ya (İ­HA) ­SA­LON: 19 Ma­yıs ­HA­KEM­LER: Er­san Er­gü­ler *** Tur­gut I­şık *** Ser­kan Sert *** ­SEL­ÇUK ÜNV.: İl­ker ** 5 Mack *** 21 Vol­kan * 3 Mu­rat * U­fuk ** 4 Ber­kay * 3 Dunn ** 7 Sa­un­ders ** 8 Em­re * I­bek­we *** 20 İs­ma­il * 2 ­E­FES: S­mith *** 16 Ba­rış * Vu­ja­nic ** 12 T­horn­ton *** 14 Ke­rem ** 11 Ka­ya ** 7 Si­nan * En­gin * 2 Ka­ki­o­u­zis ** 8 En­der ** 11 Cenk * S­hum­pert * ­İLK YA­RI: 48-45 E­fes le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 22-22, 23-26, 9-19, 16-14
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT