BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İh­raç ka­ra­rı doğ­ru, top da çiz­gi­yi geç­ti

İh­raç ka­ra­rı doğ­ru, top da çiz­gi­yi geç­ti

F.Bah­çe’nin G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu’nun bu ma­ça atan­ma­sı doğ­ru de­ğil. F.Bah­çe ile ba­rış­tır­mak is­ti­yor­sun ama G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si adam­la­rı te­dir­gin edi­yor­sun. Es­ki­şe­hir ka­le­ci­si­nin Alex’e yap­tı­ğı ha­re­ket net pe­nal­tı.F.Bah­çe’nin G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu’nun bu ma­ça atan­ma­sı doğ­ru de­ğil. F.Bah­çe ile ba­rış­tır­mak is­ti­yor­sun ama G.Sa­ray ma­çı ön­ce­si adam­la­rı te­dir­gin edi­yor­sun. Es­ki­şe­hir ka­le­ci­si­nin Alex’e yap­tı­ğı ha­re­ket net pe­nal­tı. Ba­riz gol şan­sın­dan do­la­yı kır­mı­zı kart ka­ra­rı yüz­de yüz doğ­ru. Car­los’un göğ­süy­le ge­ri pa­sın­da to­pun ta­ma­mı ka­le çiz­gi­si­ni geç­ti. Vol­kan’ın bel­den yu­ka­rı­sı­nın ya­rı­sı içe­ri­de. To­pun ta­ma­mı da çiz­gi­yi geç­miş. Yar­dım­cı­sı Cem Sat­man de­vam et­tir­di, o da uy­mak zo­run­da kal­dı. Bü­lent Er­tuğ­rul’un, Gök­han Gö­nül’ün bal­dı­rı­na bas­ma­sı ih­raç ol­ma­lıy­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT