BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Baba kurbanı oldu

Baba kurbanı oldu

İz­mir’in Kü­çük­ya­lı sem­tin­de Emi­ne A. (20), evin­de bo­ğa­zı ke­si­le­rek öl­dü­rül­müş bu­lun­du.İz­mir’in Kü­çük­ya­lı sem­tin­de Emi­ne A. (20), evin­de bo­ğa­zı ke­si­le­rek öl­dü­rül­müş bu­lun­du. Genç kı­zın bir sü­re ön­ce po­li­se baş­vu­ra­rak, ba­ba­sı H. A’dan ken­di­si­ne cin­sel ta­ciz­de bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le şi­ka­yet­çi ol­du­ğu be­lir­len­di. Genç kı­zın, şi­ka­ye­ti­ni ge­ri al­ma­sı için ba­ba­sı H.A. ile ağa­bey­le­rin­ce teh­dit edil­di­ği id­da edil­di. An­ne Tür­kan A. ise po­li­se ver­di­ği ifa­de­de, ba­ba H.A.’yı kan­lı el­bi­se­ler içe­ri­sin­de ev­den çı­kar­ken gör­dü­ğü­nü ve eve git­ti­ğin­de kı­zı­nın ce­se­diy­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT