BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ab­dul­lah Çat­lı me­za­rı ba­şın­da yad edil­di

Ab­dul­lah Çat­lı me­za­rı ba­şın­da yad edil­di

Su­sur­luk ka­za­sı­nın 12. yıl ­dö­nü­mün­de, Ab­dul­lah Çat­lı mem­le­ke­ti Nev­şe­hir’de me­za­rı ba­şın­da anıl­dı.> Mert Öz­pa­muk NEV­ŞE­HİR İHA Su­sur­luk ka­za­sı­nın 12. yıl ­dö­nü­mün­de, Ab­dul­lah Çat­lı mem­le­ke­ti Nev­şe­hir’de me­za­rı ba­şın­da anıl­dı. Kal­dı­rım Me­zar­lı­ğı’nda­ki ai­le kab­ris­ta­nın­da dü­zen­le­nen tö­re­ne, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si (BBP) Ge­nel Baş­ka­nı Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, Ab­dul­lah Çat­lı’nın an­ne­si Rem­zi­ye Çat­lı, kar­de­şi Ze­ki Çat­lı, kı­zı Gök­çen Çat­lı, ya­kın ar­ka­daş­la­rı ve çok sa­yı­da ül­kü­cü genç ka­tıl­dı. Su­sur­luk ka­za­sın­da ha­ya­tı­nı kay­be­den Ab­dul­lah Çat­lı’yı sev­gi ve say­gıy­la an­dık­la­rı­nı be­lir­ten Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, “O sa­de­ce bir sem­bol. Onun şah­sın­da va­ta­nın ve mil­le­tin bü­tün­lü­ğü­ne, bay­ra­ğı­mı­zın şe­re­fi­ne ve ezan­la­rı­mı­zın se­ma­la­rı­mız­da yük­sel­me­si­ne ken­di­le­ri­ni ada­mış bir ku­şa­ğı da bu­ra­da anı­yo­rum” de­di. Tö­ren­de Ku­ran-ı Ke­rim oku­nup dua­lar edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91237
  % 1.66
 • 4.8152
  % -0.41
 • 5.627
  % -0.58
 • 6.3333
  % -1.27
 • 190.781
  % -1.35
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT