BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP Di­yar­ba­kır’da otur­ma ey­le­min­de

DTP Di­yar­ba­kır’da otur­ma ey­le­min­de

PKK’nın ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’a fi­zik­sel şid­det uy­gu­lan­dı­ğı­nı id­di­a eden ay­rı­ca sı­nır öte­si ope­ras­yon­la­ra da kar­şı çı­kan DTP’li­ler, Di­yar­ba­kır’da otur­ma ey­le­mi baş­lat­tı.> Ah­met Yu­kuş-Meh­met Emek Dİ­YAR­BA­KIR İHA PKK’nın ele­ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan’a fi­zik­sel şid­det uy­gu­lan­dı­ğı­nı id­di­a eden ay­rı­ca sı­nır öte­si ope­ras­yon­la­ra da kar­şı çı­kan DTP’li­ler, Di­yar­ba­kır’da otur­ma ey­le­mi baş­lat­tı. Ey­le­me DTP’li mil­let­ve­kil­le­ri ve Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı da ka­tıl­dı. 3 gün 2 ge­ce sür­me­si plan­la­nan otur­ma ey­le­min­de, te­rör ör­gü­tü­nü sim­ge­le­yen bez par­ça­la­rı açı­la­rak PKK le­hi­ne slo­gan­lar atıl­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116138
  % -0.15
 • 3.8003
  % 0.35
 • 4.6596
  % -0.08
 • 5.2742
  % -0.09
 • 161.507
  % 0.02
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT