BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mantardan zehirlenen çocuk kurtarılamadı

Mantardan zehirlenen çocuk kurtarılamadı

Sa­kar­ya’da, 26 E­kim­de Lüt­fi­ye­köşk Kö­yün­de or­man­dan top­la­dık­la­rı man­tar­dan ye­dik­ten son­ra a­i­le­siy­le bir­lik­te ze­hir­le­nen 2 ya­şın­da­ki Hi­lal Ol­maz, kal­dı­rıl­dı­ğı Sa­kar­ya Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­sin­de öl­dü.Sa­kar­ya’da, 26 E­kim­de Lüt­fi­ye­köşk Kö­yün­de or­man­dan top­la­dık­la­rı man­tar­dan ye­dik­ten son­ra a­i­le­siy­le bir­lik­te ze­hir­le­nen 2 ya­şın­da­ki Hi­lal Ol­maz, kal­dı­rıl­dı­ğı Sa­kar­ya Ka­dın Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­sin­de öl­dü. Man­tar­dan ze­hir­le­nen Me­li­ha Ol­maz (70) i­le oğ­lu Dur­sun A­li Ol­maz’ın (48) te­da­vi­le­ri­nin İs­tan­bul Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­sin­de sür­dü­ğü, Tah­sin Ol­maz’ın i­se Sa­kar­ya E­ği­tim ve A­raş­tır­ma Has­ta­ne­sin­de­ki te­da­vi­si­nin ar­dın­dan ta­bur­cu e­dil­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95532
  % 1.54
 • 4.7537
  % -1.39
 • 5.5769
  % -0.33
 • 6.2528
  % -0.58
 • 188.187
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT