BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avukat, silahlı saldırıda can verdi

Avukat, silahlı saldırıda can verdi

Muğ­la’nın Köy­ce­ğiz il­çe­sin­de bir a­vu­kat si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.Muğ­la’nın Köy­ce­ğiz il­çe­sin­de bir a­vu­kat si­lah­lı sal­dı­rı so­nu­cu ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. İd­di­a­ya gö­re Z.Ç. (34), sa­hil­de e­şi ve 2 ço­cu­ğuy­la yü­rü­yüş ya­pan Muğ­la Ba­ro­su’na ka­yıt­lı a­vu­kat Be­kir Ay­de­mir’e (33) si­lah­la a­teş et­ti. Ba­şın­dan a­ğır ya­ra­la­nan Ay­de­mir, o­lay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Be­kir Ay­de­mir’in ce­se­di, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­nın in­ce­le­me­si­nin ar­dın­dan Köy­ce­ğiz Dev­let Has­ta­ne­si­ne kal­dı­rıl­dı. Zan­lı i­se, sal­dı­rı­dan kı­sa sü­re son­ra ya­ka­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT