BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Po­lis de, zan­lı da uçu­ru­ma yu­var­lan­dı

Po­lis de, zan­lı da uçu­ru­ma yu­var­lan­dı

Alan­ya’da dev­ri­ye ge­zen po­lis ekip­le­ri, sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da, tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek şe­kil­de sey­re­den, Meh­met D’nin (36) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­li dur­dur­mak is­te­di.Alan­ya’da dev­ri­ye ge­zen po­lis ekip­le­ri, sa­at 03.00 sı­ra­la­rın­da, tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­re­cek şe­kil­de sey­re­den, Meh­met D’nin (36) kul­lan­dı­ğı oto­mo­bi­li dur­dur­mak is­te­di. Sü­rü­cü­nün ih­ta­ra uy­ma­yıp, hız­la­na­rak yo­lu­na de­vam et­me­si üze­ri­ne, po­lis oto­su ile zan­lı ara­sın­da ko­va­la­ma­ca baş­la­dı. Sa­na­yi kav­şa­ğın­dan Cik­cil­li bel­de­si­ne doğ­ru ka­çan oto­mo­bil, Cik­cil­li İl­köğ­re­tim Oku­lu kar­şı­sın­da­ki yo­la gir­di. Yo­lun çık­maz ol­du­ğu­nu fark ede­me­yen oto­mo­bil sü­rü­cü­sü, yo­lun bi­ti­min­de­ki uçu­ru­mu da gör­me­di. Bu ara­cı ay­nı hız­la ko­va­la­yan po­lis me­mu­ru Er­gün Ku­das’ın kul­lan­dı­ğı po­lis oto­su da, ay­nı uçu­ru­ma düş­tü. Uçu­ru­mun or­ta­sın­da­ki ağaç­la­ra ta­kı­lan po­lis oto­sun­da bir sü­re mah­sur ka­lan iki po­lis me­mu­ru, ha­fif ya­ra­la­nır­ken, po­lis­ten ka­çar­ken uçu­ru­ma yu­var­la­nan oto­mo­bi­lin sü­rü­cü­sü zan­lı Meh­met D. ağır ya­ra­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT